Świadectwo charakterystyki energetycznej - nowy obowiązek właścicieli

W związku z nowym obowiązkiem posiadania przez właścicieli świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości, przy każdej umowie sprzedaży i najmu, 

firma Home Expert rozszerzyła zakres świadczonych usług, o usługę wykonywania takich świadectw.

Świadectwa sporządzane są z najwyższą starannością, przez osobę uprawnioną do ich sporządzania, wpisaną do Centralnego Rejestru Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod nr 3426.

Wykonanie każdego świadectwa poprzedzone jest wizją w lokalu. 

Na zlecenie Klientów sami zajmujemy się uzyskaniem wszelkich informacji technicznych od administratora/zarządcy, niezbędnych do sporządzenia świadectwa. 

Każde świadectwo zostaje zarejestrowane w centralnym rejestrze świadectw, prowadzonym przez Ministra i jest ważne 10 lat.

Klient otrzymuje od nas świadectwo w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, z podpisem kwalifikowanym. 

Wykonujemy świadectwa mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, lokali usługowych, oraz wszystkich innych nieruchomości, gdzie istnieje obowiązek posiadania świadectwa przy ich zbyciu, lub wynajmie.

Zapraszamy do współpracy.