Świadectwa charakterystyki energetycznej bez wizji w lokalu? Świadectwa charakterystyki energetycznej bez rejestracji w centralnej ewidencji? Świadectwa charakterystyki energetycznej w 24 h?

Czy można rzetelnie wykonać taki dokument w 24 godziny, bez wizji w lokalu, opierając się na ankiecie wypełnionej przez właściciela, czy pośrednika?

Czy można wykonać świadectwo bez rejestracji w centralnej ewidencji?


Żeby odpowiedzieć na większość tych pytań, możemy sobie zadać pytania:

Czy rzeczoznawca majątkowy mógłby rzetelnie wycenić nieruchomość bez jej zobaczenia?

Czy mechanik podbiłby przegląd samochodu bez jego zobaczenia?

Czy lekarz może wystawić diagnozę bez zbadania pacjenta?


Pewnie wszystko by się dało, ale czy rzetelnie, zgodnie z prawdą, ze sztuką i pełną odpowiedzialnością?


No to już z pewnością NIE!


Jak wiadomo od zeszłego roku, wszedł nowy obowiązek dla sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Poza kilkoma wyjątkami opisanymi w ustawie, przy każdej umowie sprzedaży i wynajmu nieruchomości, sprzedający powinien przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania bądź domu.

Na rynku pojawiło się sporo firm świadczących usługi wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Różnice w cenach są ogromne, ale też jakość świadectw może być różna.

Kierowanie się ceną świadectwa jest tu zazwyczaj najgorszym z możliwych wyjściem.

Dostajemy od klientów sygnały, że ktoś oferuje świadectwo a mieszkania za 150zł, albo w 24 godziny. Firmy reklamują się, że nie jest konieczna wizja, wystarczy wypełnić ankietę. Spotkaliśmy  firmy, które oferują 150zł, po czym okazuje się, że rejestracja świadectwa na stronie ministerstwa  jest dodatkowo płatna.

Na rynku działają firmy, zatrudniające  do wklepywania danych do systemu tzw.„statystów”, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy ani uprawnień, a osoba uprawniona do wykonywania świadectw, jedynie podpisuje przygotowane przez nich dokumenty, często nawet ich nie czytając. Bo jak możnaby przeczytać i przeanalizować dokument, których wystawia się tyle w ciągu miesiąca, że statystycznie musiałoby się wykonywać jedno świadectwo w pół minuty.


Jakie dane potrzebne są do świadectwa?


Po krótce przedstawimy Państwu, jakie informacje znajdują się w świadectwie, a Państwo oceńcie jakimi kryteriami będziecie kierować się przy wyborze osoby, czy firmy do jego wykonania.

W świadectwie charakterystyki energetycznej znajdują się między innymi informacje o tym, z czego zbudowane są ściany zewnętrzne lokali, budynków, ich grubość, rodzaj, warstwa, po warstwie, grubość każdej warstwy, następnie opisane są właściwości okien, wymiary okien, rok ich produkcji, współczynnik przenikania, to samo z drzwiami wejściowymi, grubość stropu, rodzaj konstrukcji tego stropu. Jakie jest źródło ogrzewania w budynku, gdzie znajduje się węzeł cieplny, czy w pomieszczeniu ogrzewanym, czy nie, czy przewody z ciepłą wodą są zaizolowane czy, nie, czy grzejniki mają termostaty, ile jest punktów poboru ciepłej wody, czy wentylacja jest mechaniczna czy grawitacyjna, jakie są urządzenia pomocnicze przy instalacji grzewczej, ciepłej wody, jakie pompy obiegowe, jakie cyrkulacyjne, co jeszcze? 

To tylko część z informacji, jakie potrzebuje audytor do wykonania świadectwa.

Statystycznie, poniżej 1 procenta właścicieli potrafi rzetelnie wypełnić ankietę z tego typu pytaniami i zna odpowiedzi. Właściwie zdarza się to tylko wtedy, gry sami budowali budynek i znają go od podstaw. W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych jest to bardzo mało prawdopodobne.


Kto ma takie dane?


Jedynie zarządca lub administrator może posiadać część tych danych, część może posiadać właściciel, część dostawca ciepła, a najczęściej na wizji można uzyskać odpowiedzi na pytania, na które nie zna ani właściciel, ani administrator.


Cy można zrobić rzetelnie świadectwo w 24 godziny?


Uzyskanie danych od administratora wymaga zwrócenia się do niego przez właściciela, lub audytora, pod warunkiem, że ten drugi posiada stosowne pełnomocnictwo.

Najszybciej odpowiedź można dostać na następny dzień, czasem zdarza się, czekać na nią 14 dni, a czasem dostaje się informację, że zarządca nie posiada dokumentacji technicznej i nie ma wiedzy potrzebnej do sporządzenia świadectwa.

Wtedy pozostaje zrobić inwentaryzację ścian, stropu, dachu… Szczęściem jest, gdy świadectwa wykonuje osoba, która ma wystarczającą wiedzę i narzędzia do tego, by sama zrobić inwentaryzację, ale jeśli nie, to takową trzeba zlecić na zewnątrz co po pierwsze wydłuża czas uzyskania rzetelnych danych, a po drugie znacznie powiększa koszty wykonania świadectwa.


Czy audytor, który ma wiedzę, doświadczenie, odpowiednie wykształcenie, umiejętności, dokona wizji lokalu, a swoim podpisem bierze odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i finansową za wszelkie dane zawarte zawarte w świadectwie wykona takie świadectwo za 150zł? 


NIE!

Do wykonania rzetelnego świadectwa potrzebna jest wizja na nieruchomości, dane techniczne budynku i lokalu, oraz rzut lokalu.

Może jest się w stanie zrobić rzetelnie, w 24h, jedno świadectwo, bo tak się akurat szczęśliwie poskładają okoliczności, ale nie da się robić w takim czasie wszystkich świadectw.

Jeśli ktoś oferuje wykonanie świadectwa za 150zł, opierając się tylko na danych wpisanych w ankietę przez właściciela to dane zawarte w świadectwie nie mogą być rzetelne.


Każde świadectwo jest rejestrowane w bazie ministerstwa i w każdej chwili może zostać poddane weryfikacji, a każdy audytor ma obowiązek w razie kontroli udostępnić wszelkie materiały, na podstawie których wykonał świadectwo.


W razie zakwestionowania świadectwa przekazanego kupującemu przez sprzedającego, czy najemcy przez wynajmującego, zarówno właściciel, który wpisuje w ankietę nieprawdziwe dane, jak i audytor, który bezmyślnie je przepisuje bez weryfikacji, ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie kupującego w błąd. A zatajenie, lub zakłamanie przy sprzedaży prawdziwego zużycia energii w lokalu, może narazić kupującego na znaczne straty. Jeśli więc kupujący podejmuje decyzje pod wpływem wprowadzenia w błąd przez sprzedającego i poniesie z tego tytułu straty, będzie żądał zadośćuczynienia. 

Już toczą się pierwsze sprawy sądowe, gdzie kupujący pozywają sprzedających w takich przypadkach.

Warto więc zawsze powierzać zlecanie usług profesjonalistom. Audytor przede wszystkim powinien mieć uprawnienia do wykonania świadectwa, oraz widnieć na liście Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Taka lista jest publicznie jawna i każdy ma do niej dostęp : https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych. Jeśli ktoś oferuje wystawienie świadectwa bez wizji w lokalu, powinien raczej odstraszyć niż zachęcić.


W naszym biurze możecie Państwo zlecić wykonanie świadectwa rzetelnie i z pełną odpowiedzialnością osoby je wykonującej,

- osoba ta od 2010r jest wpisana w centralnym wykazie osób uprawnionych do wykonywania świadectw,

- każdy dokument jest rejestrowany w centralnym wykazie świadectw, na stronie ministerstwa,

- świadectwo ważne jest 10 lat,

- otrzymujecie Państwo papierową wersję z tradycyjnym podpisem, oraz wersję elektroniczną z podpisem kwalifikowanym, który jest respektowany przez kancelarie notarialne,

- kontaktujemy się w Państwa imieniu z administratorami i uzyskujemy wszelkie niezbędne informacje.

Koszt świadectwa dla lokalu to z reguły 350zł, dla domu od 600-1200zł.

W przypadku braku dokumentacji technicznej, lub nieruchomości znacznie oddalonej od Krakowa, koszt ustalany jest indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy.

Home Expert