Czy wiesz, że od września zakup pierwszego mieszkania jest zwolniony z podatku?

Od 1 września obowiązuje zwolnienie z Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, w przypadku zakupu PIERWSZEGO mieszkania. 

Podatek PCC płatny jest, co do zasady, przy każdej umowie zakupu nieruchomości na rynku wtórnym. Koszt takiego podatku obciąża kupującego i z reguły wynosi on 2% od wartości nabywanej nieruchomości.

Od 1 września, zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych jest zakup: prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu zakupu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw, ani udział w tych prawach.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają, lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale nie przekracza, lub nie przekraczał on 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.